Home » Regnskap » A » Avskrivningsfond

Avskrivningsfond

Et uekte fond. En korrigeringspost på passivasiden til en verdi på aktivasiden. Se indirekte akvskrivning.

Nærmere forklart. Fant en god kommentar til en generalforsamling i et boligsamvirke på nett, som beskriver godt hva et avskrivningsfond er tenkt nyttet til:

"Avskrivninger: Jeg aner ikke hvor fritt et selskap som vårt står i denne saken når det gjelder bestemmelser og reguleringer, men rent logisk burde det være selskapets egen sak om man vil stable penger i et fond – avskrivingsmidler – eller la det være! Verdiene kan vel likevel nedjusteres regnskapsmessig? Om det ikke er helt klare og spesifikke regler og bestemmelser som krever at vi finansierer avskrivninger ved å trekke inn midler som lagres i et fond, – foreslår jeg at vi sløyfer hele den greia. Har nåværende medlemmer greid å finansiere hele anlegget fra «skratch» ved innskudd fra medlemmene, ser jeg få problemer for våre etterfølgere å stable penger på bena for å finansiere påkommende utbedringer i fremtiden, om 50 – 100 år om avskrivningstiden er realistisk. At jeg nå skal sette av likvider for at 1-2 generasjoner bak meg skal greie en slik utfordring er jeg helt uinteressert i, – jeg har mange andre ting å bruke mine midler på mens jeg er her på jorden. Videre har nå selskapet ca 1 mill på bok som etter mitt skjønner er mer en nok til å mestre vedlikehold og småreparasjoner fremover. Hvis vi står fritt bør vi ta en diskusjon om nødvendig heten av å stable penger bort på en bankkonto som etterhvert blir til en formue som vi må skatte av – årlig! Hvis ikke den blå/blå regjeringen gjør noe med dette da, – jeg tviler! Jeg har ikke glemt inngående renter. Det er sikkert ting jeg ikke kan nok om på dette feltet, – vennligst fortell med konkrete henvisninger til bestemmelsene"