Home » Regnskap » A » Avsetningskurve

Avsetningskurve

Kurve i et diagram hvor hvert alternativ for produksjonsmengdens størrelse uttrykker den høyeste prisen vedkommende produsent kan ta for å kunne selge (avsette) denne produktmengden.

Avsetningskurve er det samme som pris/ etterspørselskurve.

Nærmere forklart. Som grafen nedenfor viser, tilbys det mer solcellepaneler i markedet enn det forbrukerne etterspør. Dermed vil de selskapene som ligger over linjen som angir total etterspørsel enten måtte redusere sin produksjon eller stenge fabrikken.

Avsetningskurve