Home » Regnskap » A » Avledet etterspørsel

Avledet etterspørsel

Etterspørsel som er avledet av annen etterspørsel. Etterspørselen på bedriftsmarkedet er avledet av etterspørselen på forbruker/ konsumentmarkedet.

For eksempel er etterspørselen etter trykkerimaskiner blant annet avledet av publikums etterspørsel etter lesestoff.

Nærmere forklart. Behov, tilstand i organismen som er preget av at den mangler eller trenger noe for å kunne funksjonere tilfredsstillende.

Man skiller ofte mellom biologiske og psykologiske behov. Biologiske behov oppstår når kroppen har et under- eller overskudd på visse stoffer, som næringsbehov og behov for eliminasjon av avfallsstoffer.

Psykologiske behov er forhold som aktiviteter eller stimuli som synes nødvendige for personens trivsel og velbefinnende, men som det kan være vanskelig å finne en fysiologisk forklaring på. Et eksempel er behovet for stimulering og kontaktbehov.

Man skiller også mellom primære og sekundære behov, eller opprinnelige og lærte eller avledede behov.

Et behov vil ofte – om ikke alltid – drive individet til aktivitet, og blir derved et nøkkelbegrep i motivasjonspsykologien. Både innen behaviorismen og i psykoanalysen finner man en grunnleggende antagelse om at målet for en handling i siste instans er behovstilfredsstillelse. Vi kaller dem behovsreduksjonsteorier.

Referanse: Store Norske Leksikon