Home » Regnskap » A » Avledet behov

Avledet behov

Behov som er avledet av et annet behov, på tilsvarende måte som avledet etterspørsel. Kjøper du ski, må du mest sannsynlig kjøpe både skistaver, skisko og bindinger.

Nærmere forklart. Behov, tilstand i organismen som er preget av at den mangler eller trenger noe for å kunne funksjonere tilfredsstillende.

Man skiller ofte mellom biologiske og psykologiske behov. Biologiske behov oppstår når kroppen har et under- eller overskudd på visse stoffer, som næringsbehov og behov for eliminasjon av avfallsstoffer.

Psykologiske behov er forhold som aktiviteter eller stimuli som synes nødvendige for personens trivsel og velbefinnende, men som det kan være vanskelig å finne en fysiologisk forklaring på. Et eksempel er behovet for stimulering og kontaktbehov.

Man skiller også mellom primære og sekundære behov, eller opprinnelige og lærte eller avledede behov.

Et behov vil ofte – om ikke alltid – drive individet til aktivitet, og blir derved et nøkkelbegrep i motivasjonspsykologien. Både innen behaviorismen og i psykoanalysen finner man en grunnleggende antagelse om at målet for en handling i siste instans er behovstilfredsstillelse. Vi kaller dem behovsreduksjonsteorier.

Referanse: Store Norske Leksikon