Home » Regnskap » A » Avisoveksel

Avisoveksel

Veksel som skal betales en viss tid etter forevisning. Dette er det samme som ettersiktsveksel.

Nærmere forklart. Veksel, kredittinstrument i varehandelen som i dag benyttes i meget begrenset grad. Veksler ble utstedt av kjøper som betaling overfor selger. Selger kunne selge (diskontere) vekselen videre til en tredjepart (ofte en bank), det vil si få vekselbeløpet utbetalt kontant med et fradrag. Det er lovmessige formkrav til utstedelsen av veksler.

Det er to typer, egenveksel og trassert veksel (tratte). Egenveksel er en forpliktelse for utstederen selv til å betale beløpet. En trassert veksel (tratte) inneholder en oppfordring fra utstederen til en annen person (trassaten) om å betale et bestemt beløp til en tredje (remittenten) på en bestemt forfallsdag.

Referanse: Store Norsk Leksikon