Home » Regnskap » A » Avbetalingskjøp

Avbetalingskjøp

Kjøp som ikke betales i sin helhet når det kjøpte produkt/ de kjøpte produkter blir levert, men på et senere tidspunkt/ senere tidspunkter, etter nærmere avtale.

Nærmere forklart. Ved kjøp av større enheter i varehandel (eks. sofa, kjøkken og større PC-utstyr, kan en bli tilbudt å betale dette på avdrag.

Noen butikker tilbyr 9 måneders betalingsutsettelse ved å betale et gebyr på forskudd.

Avbetalingskjøp

Renten på denne avbetalingsordnignen kan ligge på mellom 18 og 36 % avhengig av hvor en blir tilbudt slik kreditt.