Home » Regnskap » A » Avanse/ bruttofortjeneste

Avanse/ bruttofortjeneste

Avansen skal dekke alle de indirekte kostnadene og fortjenesten. (Den prosentvise avansen finner vi frem til ved å studere tidligere regnskap, eller prøve oss frem til vi finner den rette ’nøkkelen’.)

Bruttofortjeneste er salgspris uten mva minus inntakskost og regnes i prosent av salgspris uten mva.

Vi bruker avanse når vi kalkulerer og bruttofortjeneste når vi kontrollerer. Nærmere forklart. Eriksen Handel hadde i mars måned et overskudd på 12 000 kroner. Resultatet for perioden kan nå analyseres nærmere

Salgsinntekt 100 000 100 % Direkte kostnader – Varekostnad (50 000) 50 % = Bruttofortjeneste 50 000 50 % Indirekte kostnader – Lønn (13 000) – Leie av lokaler (12 000) – Reiseutgifter (5 500) – Reklameutgifter (7 500) (38 000) 38 % = Netto fortjeneste 12 000 12 %

Bruttofortjeneste: (50 000 x 100 % /100 000 = 50 %)

Avanse: (50 000 x 100 %/ 50 000 = 100 %)