Home » Regnskap » A » Autonom investering

Autonom investering

Investering hvis størrelse bestemmes av faktorer som ikke er tatt med i den modellen som den autonome investeringen er en del av.

Nærmere forklart. Autonom, selvstyrende. Ordet kan blant annet brukes i statsretten om områder som ikke har full selvstendighet, men som har selvstyre på enkelte felter. Færøyene, som hører under Danmark, men har en stor grad av indre selvstyre, er et eksempel på et autonomt område.

Autonom investering

En fallrettighet er en rett til å utnytte kraften som kan utvinnes av vannet som renner fra A til B i en elv. Fallrettighetene ligger i utgangspunktet til den eller de eiendommene som vannet renner igjennom. Noen grunneiere velger imidlertid å selge eller leie vekk fallrettigheten, som regel i forbindelse med utbygging av kraftverk. I slike tilfeller vil den som kjøper eller leier fallrettigheten gjerne tinglyse avtalen som en heftelse på den eller de eiendommene som elven renner igjennom, jf. tinglysingsloven § 12.

Det vil aldri være mulig for grunneier å vite nøyaktig hvor mye vann som kommer til å renne over egen eiendom. Han kan velge å benytte seg av gammel kunnskap, statistikk over nedbør eller snømengden på vinteren. Men usikkerheten vil alltid være der. Dermed vil investeringen i et minikraftverk bli en autonom investering.