Home » Regnskap » A » Auksjon

Auksjon

Frivillig eller tvungen realisasjon av fast gods eller løsøre. I alminnelighet får høystbydende tilslaget. Det skilles mellom tvangsnødvendig eller frivillig auksjon.

Se også tvangssalg.

Nærmere forklart. Auksjon er en form for salg, der noe skal selges til et utlyst tidspunkt.Ofte har selger satt en minstepris og kan da bestemme senere om et lavere tilbud godtas. Formen på auksjonen vil imidlertid kunne være forskjellig, da etter avtale og andre regler enn nedenfor.

I økonomisk teori er auksjon en metode til å få fastslått markedsverdien av noe som ikke har stabil pris.

Auksjonen ledes av auksjonarius, som holder oversikt over budene og roper opp gjeldende pris. Når budene stopper opp, blir siste pristilbud gjentatt. Dersom samme pris blir gjentatt tre ganger, betyr det at salget er et faktum og der blir slått i bordet, vanligvis med en hammer.

Selger er bundet til å godta ethvert bud som er på topp, så lenge det er over minstepris. Kjøper er bundet til budet + det auksjonarius skal ha, som er en forhåndsoppgitt prosent av den endelige kjøpesummen.

Salgsmetoden har vært i bruk i hvertfall så langt tilbake som år 500 før Kristus. Ifølge greske kilder startet auksjonene i Babylon. Der ble avholdt årlige auksjoner der kvinner ble solgt med hensikt ekteskap. Det ble betraktet som ulovlig å selge døtre utenom dette. «Vakre» kvinner og enkelte med innflytelsesrike familiebånd ble bra betalt, mens de øvrige ofte måtte ha følge av en medgift for å bli omsatt.

Referanse: Wikipedia