Home » Regnskap » A » Atomistisk marked

Atomistisk marked

Marked hvor tilbud og etterspørsel er atomistisk. Det vil si mange små og uavhengige tilbydere og etterspørrere. Man har da fullstendig konkurranse, og ingen øver innflytelse på prisen.

Et atomistisk marked er også omtalt i litteraturen som et fullkomment marked.

Nærmere forklart. Atomisktisk marked

Et atomistisk eller fullkomment marked er et marked hvor det er mange små tilbydere og etterspørrere og hvor varene som tilbys er homogene (perfekte substitutter).

Dermed vil alle aktører i markedet innrette seg slik at ingen vil kunne regulere markedet gjennom å bli for store hverken på den ene eller andre siden.