Home » Regnskap » A » Artsbestemt kjøp

Artsbestemt kjøp

Kjøp av en viss mengde av et bestemt slag. Også kalt genuskjøp.

Nærmere forklart. Artsbestemt kjøp er kjøp av f.eks. 100 like t-skjorter, kjøp av et parti frukt, melk for videresalg osv. Det er ikke kjøp av en enkelt artikkel, men et større parti av varer av et bestemt slag.