Home » Regnskap » A » Areal

Areal

I næringseiendomsforhold benyttes bruttoareal. En eiendoms bruttoareal måles fra yttervegg til yttervegg og inkluderer alle rom inklusive tekniske rom, sjakter etc. Er det flere leietakere i eiendommen er arealet for hver enkelt leietaker eget areal pluss fellesareal.