Home » Regnskap » A » Arbeidsrotasjon

Arbeidsrotasjon

Ansatte med ensformig og spesialisert arbeid gis/ får avveksling ved vekselsvis å utføre ligende arbeid på andre steder i bedriften. Særlig aktuelt og praktisert ved samlebånd.

Nærmere forklart. En studie i svensk dagligvarehandel viser at arbeidsrotasjon kan lede til bedre service, økt kvalitet, effektivitet og arbeidsglede. Hos Ica Norge og Kiwi er ikke arbeidsrotasjon satt i system, men begge søker å gi medarbeiderne en variert arbeidshverdag.

Doktorand Kristina Johansson, ved Luleå tekniska universitet har studert effektene av arbeidsrotasjon i dagligvarehandelen, og funnet at den påvirker både hvordan de ansatte opplever jobben, og kjønnsstrukturene på arbeidsplassen.

Kjønnsdeling

Den tradisjonelle situasjonen i svensk handel har lenge vært at deltidsarbeidende kvinner sitter i kassen, mens mennene arbeider ute i butikken eller på lageret. I butikkene Kristina Johansson har studert, innebar arbeidsrotasjonen at kvinner og menn vekslet på å sitte i kassen, jobbe ute i butikken og på lageret.

– Mange ansatte syntes at de med den økte bevegeligheten og kunnskapen kunne utføre jobben sin bedre, og at det åpnet for å ta mer ansvar og hjelpe hverandre. Jobben ble morsommere og kundene fikk bedre service. Revirene som tidligere hadde vært i ulike avdelinger forsvant og helhetssynet på virksomheten økte, sier Johansson til Personal & Ledarskap.

Referanse: Dagligvarehandelen