Home » Regnskap » A » Arbeidslønn

Arbeidslønn

Den del av avkastningen som tilfaller arbeiderne. (Jmf. med lønn).

Nærmere forklart. Lønn er godtgjørelse for arbeid som utføres. En bedrift som selger varer eller tjenester gjør dette for å tjene penger. Noe av avkastningen som kommer fra salg til kunder betales som lønn til de ansatte.

Arbeidslønn er ikke ofte brukt som begrep, men betegner den lønnen en får fra arbeid.