Home » Regnskap » A » Arbeidsledelse

Arbeidsledelse

Laveste ledd i ledelse (toppledelse, mellomledelse, arbeidsledelse). Den del av ledelse som har direkte med det å gjennomføre arbeid å gjøre. I markedsføring, ledelse av salgsarbeidet.

Nærmere forklart. Arbeidsleder, betegnelse for formenn, verksmestere og arbeidstakere i lignende stilling, som er ansatt for på arbeidsgiverens vegne å lede, fordele eller kontrollere arbeid utført av personer som er underordnet dem. Arbeidslederens oppgave er å få sine folk til å arbeide og samarbeide på en effektiv måte og selv å samarbeide med kolleger og overordnede.

Etter Askimkonflikten i 1951 fikk arbeidsledere lovfestet full organisasjonsfrihet (i den såkalte Lex Askim), forutsatt at arbeidslederen ikke har plikt til selv å ta del i de underordnedes arbeid i større utstrekning, og at arbeidslederen heller ikke har en særlig betrodd stilling som overordnet leder av bedriften eller en selvstendig avdeling av den.

Referanse: Store Norsk Leksikon