Home » Regnskap » A » Arbeidskraft

Arbeidskraft

En av produksjonsfaktorene. Sammen med produksjonsfaktoren kapital omformer den råstoffer/ materialer til halvfabrikata og/eller ferdigvarer.

Arbeidskraft er i Wikipedia definert som all form for menneskelige bidrag, både fysisk og mentalt, til produksjon. Et lands totale arbeidskapasitet, er den totale arbeidskraften til landets arbeidsstyrke.

I Lederkilden er begrepet definert som

1) Den innsats eller ytelse som en person kan tilby mot betaling. 2) Fellesbetegnelse på alle ansatte i en virksomhet eller alle arbeidstakere og arbeidssøkere i et samfunn.