Home » Regnskap » A » Arbeidskapital

Arbeidskapital

Differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld i en balanseoppstilling. I kommuner ofte benyttet som uttrykk for handlingsrom.

Formlen for arbeidskapital finner du også i formelsamlingen.

Nærmere forklart. Arbeidskapital

Arbeidskapitalen bør ikke være negativ. Er den negativ er som oftest også likviditeten dårlig. Den daglige driften kan oppleves som vanskelig fordi bedriften ikke har penger til å betale sine forpliktelser ved forfall.