Home » Regnskap » A » Arbeidsintensiv industri

Arbeidsintensiv industri

Industri som er basert på manuelle produksjonsmetoder. I slik industri vil kostnadene til arbeidskraft (lønnskostnader) utgjøre en dominerende del av totalkostnadene.

Nærmere forklart. Arbeidsintensivitet er den relative mengden av arbeidskraft i forhold til kapital som blir benyttet i en prosess. Det motsatte er kapitalintensitivitet.

En arbeidsintensiv produksjon betegner en produksjonsform som krever mye arbeidskraft per produsert enhet. En industri, en bedrift eller et prosjekt blir karakterisert som arbeidsintensivt når mange mennesker er sysselsatt i produksjonen. For mange bedrifter i industriland kan dette medføre høye kostnader i form av lønninger. I mange utviklingsland, der lønningene ofte er lave, ses arbeidsintensivitet i produksjonen gjerne som et gode, blant annet fordi det bidrar til å øke sysselsettingen. Arbeidsintensiv teknologi/produksjon kan også være svært lønnsom, som for eksempel i Kina der stor tilgang på billig arbeidskraft har gjort arbeidsintensive kinesiske produkter attraktive på verdensmarkedet.

Referanse: Wikipedia