Home » Regnskap » A » Arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgift er en avgift som arbeidsgivere må betale for sine ansatte som en del av finansieringen av folketrygden. Avgiften betales av lønn og annen avgiftspliktig godtgjørelse for arbeid og oppdrag i og utenfor tjenesteforhold.

Gjelder for: 2019

Avgiftssatsene fastsettes av Stortinget hvert år.

Sone Ordinære næringer Landbruk og fiske I 14.1 % 14.1 % I a 14.1% 10.6% I I 10.6 % 10.6% I I I 6.4% 6.4% I V 5.1% 5.1% I V a 7.9 % 5.1% V 0 0

Nytt EØS-regelverk for regional statsstøtte trådte i kraft 1. juli 2014.

* I sone 1a skal det betales arbeidsgiveravgift med en sats på 10,6 pst. inntil differansen mellom det foretaket faktisk betaler i arbeidsgiveravgift, og det foretaket ville ha betalt i arbeidsgiveravgift med en sats på 14,1 pst, er lik fribeløpet. I 2016 er fribeløpet 500 000 kroner per foretak. For godstransport på vei i sone 1a er fribeløpet 250 000 kroner. Etter EUs nye retningslinjer for regionalstøtte kan det ikke lenger gis differensiert arbeidsgiveravgift i deler av transportsektoren, energisektoren og finans- og forsikringssektoren. I disse sektorene er det derfor innført en tilsvarende fribeløpsordning som i sone Ia.

Les mer om arbeidsgiveravgiften her!