Home » Regnskap » A » Arbeidsdeling

Arbeidsdeling

Fordeling av arbeidsoppgaver i en bedrift på personer eller avdelinger. Vi skiller arbeidsdeling normalt inn i to hovedformer;

Horisontal arbeidsdeling

Fordeling av arbeidsoppgavene i en bedrift på personer eller avdelinger på samme nivå (trinn) i bedriften.

Vertikal arbeidsdeling

Fordeling av arbeidsoppgavene i en bedrift på personer, eller avdelinger på forskjellige nivåer (trinn) i bedriften.

Nærmere forklart. Det økonomiske liv i våre dager hviler på en vidtgående arbeidsdeling både internt, nasjonalt og i verdensøkonomisk målestokk. Arbeidsdelingen er en forutsetning for den høye levestandard i de industrielt utviklede land.

Arbeidsdeling mellom bedrifter Adam Smith er grunnleggeren av moderne samfunnsøkonomi. Han fremhevet betydningen av arbeidsdeling for økonomisk vekst. Etsing av Cadell og Davies (1811), John Horsburgh (1828) eller R.C. Bell (1872) av James Tassie. Falt i det fri (Public domain) Arbeidsdeling mellom bedrifter kommer til uttrykk ved at hver enkelt bedrift bare fremstiller et lite antall varer eller tjenester. I tillegg til denne funksjonelle arbeidsdelingen kan man også få en territorial arbeidsdeling. Det betyr at noen varer og tjenester utelukkende eller i større grad produseres i ett område, for eksempelt et land. I denne sammenheng er særlig den internasjonale arbeidsdelingen av interesse for økonomer og politikere.

Arbeidsdeling kan føre til høy produktivitet ved at

varene produseres der de naturlige forhold ligger best til rette, arbeidskraften spesialiseres faglig, og produksjonen får foregå i så stor skala at de beste tekniske hjelpemidler kan tas i bruk. Arbeidsdeling innad i bedrifter Arbeidsdeling innenfor den enkelte bedrift består i en teknisk oppdeling av produksjonsprosessen for den enkelte vare, i sin ytterste konsekvens i form av samlebåndsproduksjon.

Denne tekniske arbeidsdeling kan gi høyere produktivitet ved at

arbeidernes ferdighet for sine spesielle oppgaver drives høyt opp, tidstap på grunn av omstilling unngås, og spesielt ved at delprosessene blir så enkle at de kan mekaniseres. Arbeidsdeling i denne forstand forutsetter produksjon i forholdsvis stor skala.

Les mer her!

Referanse: Store Norsk Leksikon