Home » Regnskap » A » Arbeidsbetingelser

Arbeidsbetingelser

Forhold i og utenfor bedriften som har innflytelse på resultatet av bedriftens beslutninger og begrenser disse. Arbeidsbetingelsene kan søkes på seks plan og to sektorer.

De seks plan er; det økonomiske, teknologiske, sosiologiske, psykologiske, biologiske og geofysiske.

De to sektorene er; den interne (bedriften) og den eksterne (omverden).

Den eksterne sektoren er delt i; leverandører, forhandlere, forbrukere, konkurrenter, samfunnet.

Nærmere forklart. Det er mange faktorer som styrer arbeidsbetingelsene i en bedrift. Økonmien til bedriften vil styre hvor god den er til å tilby riktig lønn til riktig arbeid, tilrettelegge for videreutdanning og ikke minst skape trivsel på arbeidsplassen.

Psykologisk vil det være viktig for arbeidstakerne å vite at de har en trygg arbeidsplass, at de ikke trenger å frykte for å miste jobben. Likeledes at selve arbeidsplassen ikke preget av dårlig arbeidsmiljø med mange konflikter.

Bruken av teknologi i samarbeid med de ansatte, og hvor teknologien ikke totalt erstatter menneskene bak.

Eksterne faktorer er hvordan bedriftens anseelse i samfunnet er. Hvordan snakker kunder, samarbeidspartnere og konkurrenter om selskapet. Omtales det i positive vendinger om selskapet i media, vil det ytterligere styrke samholdet på arbeidsplassen.

Tenk bare hva som ville være den perfekte arbeidsplassen for din del, og arbeid ut fra den forutsetnignen.