Home » Regnskap » A » Antesipativ utgift

Antesipativ utgift

Utgift som anses å vedrøre en tidligere periode enn den hvori utgiften anses å oppstå. Det samme som etterskuddsbetaling.

Nærmere forklart. Antesipativ post, begrep innen bokføring som betegner utgift eller inntekt som angår inneværende bokføringsperiode, men som det ikke foreligger noe eksternt bilag for, fordi motytelsen ikke har funnet sted ennå. Det motsattte er transitorisk post.

Dette begrepet er svært lite anvendt nå for tiden.

Referanse: Store Norsk Leksikon