Home » Regnskap » A » Antesipativ inntekt

Antesipativ inntekt

Inntekt for ytelse levert i en tidligere periode enn den hvori inntekten anses oppstått. Det samme som etterskuddsbetaling.

Nærmere forklart. Antesipative poster defineres som utgifts- eller inntektsposter som er ført over vinnings- og tapskonto, men hvor betaling ennå ikke har funnet sted. Postene føres imidlertid i balansen inntil oppgjør. Eksempler: Skatte- og trygdetrekk i ansattes lønninger som er utgiftsført, men ennå ikke overført til skatteoppkreveren. Utgiftsførte renter som ennå ikke er forfalt til betaling.

Referanse: Arbeidsnotater SSB 1970