Home » Regnskap » A » Antesipativ aktiver

Antesipativ aktiver

Inntekt på balansedagen, innbetaling senere (som f.eks. ikke mottatt leie).

Nærmere forklart. Antesipative poster defineres som utgifts- eller inntektsposter som er ført over vinnings- og tapskonto, men hvor betaling ennå ikke har funnet sted. Postene føres imidlertid i balansen inntil oppgjør. Eksempler: Skatte- og trygdetrekk i ansattes lønninger som er utgiftsført, men ennå ikke overført til skatteoppkreveren. Utgiftsførte renter som ennå ikke er forfalt til betaling.

Referanse: Arbeidsnotater SSB 1970