Home » Regnskap » A » Antall årsverk

Antall årsverk

Arbeidstid omregnet til en persons arbeidstid i et år.

Nærmere forklart. Et årsverk avhenger med andre ord av yrket ditt. I Norge jobber mange innenfor tariffestede arbeidsuker. De fleste har en arbeidsmengde på 37,5 timer per uke, der 5 uker i året er ferie. Det utgjør 1695 timer per år, men er avhengig av helligdager, sykefravær og om vi er inne i et skuddår (i så fall kan man legge til 7,5 timer). Yrkesgrupper som jobber i turnus, har ofte definert færre timer per uke, for eksempel skiftarbeidere innen industri og ansatte innen helseforetak.

Slik regner du ut årsverk Regnestykket er meget enkelt. Du multipliserer antallet timer i uka med antallet arbeidsuker i året. Antallet timer i uka er som nevnt ofte tariffestet, og antallet arbeidsuker gjerne det samme, eller individuelt fremforhandlet. To personer i samme bedrift kan ha forskjellige avtalefestede antall uker ferie.

Som et eksempel kan du være ansatt i en bedrift, der tariffestet arbeidsuke er 35,5 timer. I tillegg har du avtalefestet 5 uker ferie. Et årsverk blir da 35 timer x 47 uker, noe som utgjør 1645 timer. I realiteten jobber du nok mindre enn dette, på grunn av diverse helligdager og eventuelt sykefravær.

Årsverk er ikke antall ansatte Når du leser i avisen at en privat eller offentlig virksomhet skal kutte X antall årsverk, betyr ikke dette nødvendigvis at tallet er det samme for antall arbeidstakere. Det er flere områder hvor det er vanlig med deltidsstillinger, spesielt innen helse- og omsorg. 100 årsverk der kan for eksempel bety 50 personer i 100% stilling og 50 personer i prosentvis varierte stillinger. Totalt blir antallet personer som blir berørt av nedbemanningen, mye høyere.

Referanse: prosent.no