Home » Regnskap » A » Ansvarlig kapital

Ansvarlig kapital

Den del av passiva som skal sikre at gjeld og forpliktelser blir innfridd og dekke økonomisk risiko. Det er fortrinnsvis tre hovedtyper ansvarlig kapital; egenkapital, ansvarlig lånekapital, garantikapital.

Nærmere forklart. Det viktigste for envher person og bedrift er at de er i stand til å betjene egen gjeld. For et aksjeselskap skal det hvert år angis om det er grunnlag for videre drift, med andre ord – er bedriften fortsatt i stand til å betjene egen gjeld.

Ansvarlig kapital er den kapital som kan medregnes ved dekning av kapitalkravene etter myndighetenes forskrifter. Ansvarlig kapital kan bestå av kjernekapital og tilleggskapital og er et krav for banker og forsikringsselskaper.

En bank som låner ut penger, må ha nok kjernekapital til å sikre sine egne innskytere, et forsikringsselskap må ha nok kjernekapital til å kunne dekke skader som oppstår hos sine forsikringstakere.

Ansvarig lånekapital defineres som direkte lån som hva sikkerhet angar står tilbake for alle forpliktelser bortsett fra aksjekapitalen. Ansvarlig lånekapital i partialobligasjons form regnes som ihendehaverobligasjonslån (også kalt lån mot lånebevis).