Home » Regnskap » A » Anskaffelsespris

Anskaffelsespris

Pris som opprinnelig er betalt for en produksjonsfaktor, inklusive eventuelle toll, transport og monteringskostnader, uten hensyn til hva prisen er eller ventes å bli.

Nærmere forklart. Regnskap har mange regler og forskrifter som selskapene må følge når du tar opp og rapportering av finansiell informasjon. Blant disse er historisk kost-prinsippet, en av de viktigste begrepene som er relatert til et selskaps regnskap. Dette prinsippet krever selskapet å rapportere historisk kost for spesifikke eiendeler, for eksempel kundefordringer, varelager og eiendom, anlegg eller utstyr. Resultatet er den opprinnelige prisen betalt for en vare eller de opprinnelige monies forventet for betaling i form av kundefordringer. Selv om historisk kost-prinsippet er blant de vanligste regnskapsstandarder, er det ikke uten sine kritikere.

Historisk kost prinsippet er grunnlaget for standard regnskapspraksis i mange tilfeller. Et selskap fyller ut sin balanse med elementene den eier og bruker. Disse faller inn under eiendelen delen av balansen. Hvert element her er bokført til historisk kostpris, så interessenter vet den økonomiske verdien av hvert element. Historisk kost av elementer på balansen oppveier verdien av gjeld og egenkapital på regnskapet.

De to vanligste omløpsmidler registrert som historisk kost er kundefordringer og varelager. Kundefordringer representerer beløp du skylder selskapet av kunder. Historisk kost-prinsippet tilsier at et selskap registrerer hver av disse transaksjonene som den faktiske beløpet skyldte. Ingen endringer eller endringer er nødvendig å ta hensyn til inflasjon; verdiene er i reelle termer. Inventar balanserer jobber i en svært lik måte; det opprinnelige beløpet betalt er den verdien som står oppført på selskapets balanse.

Langsiktige eiendeler fungerer på en lignende måte i forhold til historisk kost-prinsippet. Kjøpesummen for hvert element – enten plante, eiendom eller utstyr – går på balansen for beløpet betalt av selskapet. Endringer for avskrivninger gå i en egen contra konto oppført rett under den tilsvarende eiendel konto. Dette gjør interessenter til å vurdere den faktiske ført verdi av hver enkelt eiendel. Ikke alle eiendeler har en tilsvarende contra ressurs; i tillegg, kan noen selskaper legge sammen eiendelen konto og contra aktivum konto for rapporteringsformål.

En stor ulempe til historisk kost-prinsippet er standard manglende evne til å reflektere endringer i kostnadene for å erstatte eiendeler. For eksempel, er det historisk kost vanligvis ikke hva et selskap vil betale for å erstatte elementet i en dagens marked. Derfor kan interessenter tror selskapets balanse for å bli undervurdert. Eller kan en selskapets eiendeler ikke lenger være verdt den historiske verdien som står oppført i balansen. Derfor er det selskapets balanse tydelig.

Referanse: Notomywar