Home » Regnskap » A » midler

midler

Anskaffelse av finansielle

En anskaffelse av finansielle midler kan enten foregå ved reduksjon av eiendeler (salg av eiender), økning i bedriftens gjeld eller økning av bedriftens egenkapital i en strømingsanalyse.

Nærmere forklart. Eiendeler Anelggmidler Imaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omlsøpsmidler Varer Fordringer Investringer Kontanter og bankinnskudd

En måte å fremskaffe penger på (som i realiteten er finansielle midler) er å selge det en allerede eier. Ankaffelse av finansielle midler er å fremskaffe friske penger til nye investeringer. Da kan en selge, ta fra egen sparebøsse (egenkapital) eller låne i bank. Bedriften kan også be sine eiere om å låne mer penger til bedriften, som vil tilsvare en kapitalforhøyelse.