Home » Regnskap » A » Annuitetsmetoden

Annuitetsmetoden

Investeringsanalysemetode der en beregner uttrykk for årlig gjennomsnittlig resultatvirkning for et investeringsprosjekt, noe som innebærer at nåverdien til investeringsprosjektet blir fordelt over hele levetida. Til hjelp ved beregningen benyttes en kalkulasjonsrente. Dersom metoden istedet benyttes på et annuitetslån, kan den benyttes til å finne terminbeløpet, altså summen av avdrag og rente som skal betales pr. termin.

Nærmere forklart. Investeringsanalyse som viser årlige besparelser. Man sammenligner den årlige avkastningen av investeringen med årlige kapitalkostnaden (avskrivninger + rente). Den årlige kapitalkostnaden beregnes ved at grunninvesteringsbeløpet (minus nåverdien av utrangeringsverdien) fordeles over investeringens levetid i annuiteter. Annuiteten er et beløp som hvert år dekker nedbetaling (amortisering) og forrentning (rentekrav) av investeringsutgiften. Lønnsomhetskravet ved bruk av annuitetsmetoden innebærer dermed at annuiteten ikke skal overstige den årlige avkastningen.

Se også en Youtube video som beskriver annuitetsmetoden her.