Home » Regnskap » A » Annuitet med konstant vekst

Annuitet med konstant vekst

Kontantstrøm med samme prosentvise vekst i hver periode.

Nærmere forklart. Nåverdi av annuitet med konstant vekst og endelig levetid

Nåverdi

Nåverdi

Nåverdi

Nåverdi

Nåverdi