Home » Regnskap » A » Annuitet

Annuitet

Kontantstrøm der alle kontantstrømselementene er like.

Nærmere forklart. Annuitet, det enkelte av like store beløp som blir betalt eller satt av med like store mellomrom, for eksempel et år (termin). Eksempel på annuitetsrekke er betaling av gjeld, hvor summen av rente og avdraghver termin er like stor. Andelen av renten minskes etter hvert som avdragsandelen vokser.

Referanse: Store Norsk Leksikon