Home » Regnskap » A » Annen egenkapital

Annen egenkapital

Tilbakeholdt overskudd. I et aksjeselskap består annen egenkapital av tidligere års overskudd fratrukket undeskudd og utbytte.

Nærmere forklart. Utgangspunktet for annen egenkapital, er det overskuddet bedriften greier å skape fra resultatregnskapet.

Resultatregnskap - mønster

Resultatregnskapet avsluttes hvert år, og eventuelt overskudd overføres til annen egenkapital i balansen. Dersom bedriften går med underskudd, vil dette igjen dekkes av tidligere avsetninger til annen egenkapital.

Overskudd fra drift kan enten benyttes til å godtgjøre eierne i form av utbytte eller bedriften kan selv beholde det til senere ved å postere overskuddet til annen egenkapital i balansen.