Home » Regnskap » A » Anleggsrisiko

Anleggsrisiko

Risiko forbundet med investering i langsiktige anlegg.

Kan dele inn i:

Teknisk uforutsette skader, uriktig vurdering av avskrivningene på grunn av for tidlig teknisk elde. Økonomisk unøyaktighet i vurdering av inntektene av investeringene. Nærmere forklart. En bedrift velger å kjøpe opp tomt og bygninger fra en nedlagt sponplatefabrikk i utkanten av Norge. De betaler fem millioner kroner for tomt og bygninger, men med på kjøpet er et krav om å rydde opp på området etter mange års drift.

Kostnadene for å rydde opp på tomten kommer på totalt 120 millioner kroner. I dette faktiske tilfellet, ble tomt og bygninger kjøpt i 2003 og fortsatt sitter selskapet (2019) med et skall av en industribygning. Sannsynligheten for at de noen gang får tilbake pengene de en gang investerte i den nedlagte fabrikken er liten. De vil i beste fall kunne selge tomten videre for rundt førti millioner kroner, og dermed bokføre et tap på 80 millioner kroner.

Anleggsrisiko er dermed faren for tap ved investering i anlegg.