Home » Regnskap » A » An

An

Uttrykk i bokførsel som settes foran debetposteringer og angir at den konto som er nevnt i teksten, er kreditert for samme beløp.

Nærmere forklart. Kan benyttes når man skal kreditere en kunde, altså tilbakeføre en postering mot en kunde.

Bedrift AS sender kunde en regning på 100 kroner, som kunden ikke godtar. Kunden ber om at regningen blir kreditert (slettet). Motposteringen vil da kunne føres med An som betegner at kundereskontro (kundens konto i regnskapet) er kreditert med samme beløp.

Føring av opprinnelig faktura.

Salgskonto 3010 Dato Tekst Debet Kredit 02.5.19 Salg av tjenester 3 479

Kundereskontro 1522 Dato Tekst Debet Kredit 02.5.19 Salg av tjenester 3 479

Tilbakeføring av postering

Kundereskontro 1522 Dato Tekst Debet Kredit 02.5.19 Salg av tjenester 3 479 03.5.19 An – tilbakeføring 3 479

Salgskonto 3010 Dato Tekst Debet Kredit 02.5.19 Salg av tjenester 3 479 03.05.19 An – tilbakeføring 3 479