Home » Regnskap » A » Alternative kostnader

Alternative kostnader

Den inntekt man taper ved ikke å anvende produksjonsfaktorene på en best mulig alternativ måte, kan man anse som alternative kostnader.

Nærmere forklart. Se for deg et typisk samlebånd. Prinsippet med samlebåndet er at en og hver utfører en speisiell oppgave og kun den. Så går produktet videre til neste stasjon, hvor den samme spesielle arbeidsoppgaven utføres.

Samlebåndprinsippet fungerer så lenge det er spesialister på hver arbeidsstasjon, og som utfører sin oppgave med samme nøyaktighet og hurtighet som resten av samlebåndet.

Alternativ kostnad oppstår når en av stasjonen ikke opererer i samme tempo som de øvrige stasjonene på samlebåndet, enten det er på grunn av sykdom blant ansatte eller på grunn av tekniske utfordringer.