Home » Regnskap » A » Alternative goder

Alternative goder

Goder som kan erstatte hverandre til dekning av behov. Alternative goder er det motsatte av komplementære goder.

Nærmere forklart. Brød erstatter knekkebrød; rundstykker erstatter knekkebrød; vann erstatter melk osv.

Komplementære goder er goder som kommer i tillegg til andre goder. Skal en på skitur, vil godt vær kunne defineres som en komplementær gode.

På reise vil tog kunne erstatte fly, så lenge de bringer deg i nærheten av dit du skal reise. Buss kan erstatte bil; båt kan erstatte buss osv.