Home » Regnskap » A » Alternativ inntekt

Alternativ inntekt

Den merinntekten man kan oppnå ved å anvende produksjonsfaktorene på en best mulig alternativ måte sett i forhold til den måten de blir anvendt på i øyeblikket.

Nærmere forklart. Se for deg et typisk samlebånd. Prinsippet med samlebåndet er at en og hver utfører en speisiell oppgave og kun den. Så går produktet videre til neste stasjon, hvor den samme spesielle arbeidsoppgaven utføres.

Samlebåndprinsippet fungerer så lenge det er spesialister på hver arbeidsstasjon, og som utfører sin oppgave med samme nøyaktighet og hurtighet som resten av samlebåndet.

Merinntekt kan oppnås ved at arbeiderne på første stasjon får opplæring i å utføre arbeidet som foregår på alle stasjonene etter dem, helt til den siste stasjonen på samlebåndet. Dermed kan en oppnå merinntekt ved at alle som jobber på samlebåndet kan erstatte hverandre. Så skulle en bli syk, er det alltid en annen som kan overta dennes arbeidsoppgaver.

Merinntekt oppnås ved at alle ansatte deler på arbeidsoppgavene og hvor opplæringen skjer ved at alle ansatte får ta del i samme form for opplæring.