Home » Regnskap » A » Aktivitet

Aktivitet

Arbeid som utføres og som medfører forbruk av ressurser (kostnader).

Eksempel på dette kan være innkjøp, materialadministrasjon, produksjon, oppstiling og omstilling av produksjonsutstyr, kvalitetsbehandling, distribusjon, administrasjon, undervisning m.v. og støtteaktiviteter som renhold, vedlikehold, skysstjeneste o.l

Nærmere forklart. I regnskapet vil all aktivitet medføre en kostnad, og forhåpentligvis vil kostnaden over tid generere inntekter som overstiger kostnaden.

En tommelfingerregel er at det koster 1,39 % å ansette en person. Det vil si at for hver 100 kroner i lønn, vil kostnaden for den ansatte tilsvare 139 kroner.

På samme måte må en investere i varelager (innkjøp) før en kan åpne dørene på en salgsbutikk, noe som også innebærer en kostnad til inntekts ervervelse. At før en inntekt kan genereres, må det investeres, altså opparbeide en kostnad.