Home » Regnskap » A » Aktivens inntjeningsevne

Aktivens inntjeningsevne

Aktivens evne til å gi fremtidig overskudd. Deres verdi beregnes basert på forventet fremtidig inntekt, neddiskontert til nåverdi.

Nærmere forklart. Hvis du setter hundre kroner i banken i dag til fem prosent rente, så vil du ha 105 kroner om ett år. Hundre kroner er da nåverdien av 105 kroner om ett år. Operasjonen som brukes til å regne ut nåverdienav 105 kroner om ett år kalles å diskontere.

Aktivens inntjeningsevne må derfor kunne konkurrere med bankrente. Hvorfor skulle en investere i en eiendel, dersom en tjente like mye eller mer ved å sette pengene i banken?

La oss si at bedriften planlegger å kjøpe bil, men mangler egenkapital. Et lån på 300 000 for å kjøpe bilen, prises til 5,96% rente pr. år fra en bank.

Lån: 300 000 Total kostnad: 346 319 Termingebyr: 50 Renter og gebyrer: 46 319 Løpetid (mnd): 60 Rente: 5,00% Terminer pr. år: 12 Effektiv rente: 5,96% Terminbeløp: 5 772 Etableringsgebyr: 3 211

For at investeringen skal lønne seg for bedriften, vil bilen måtte generere inntekter som overstiger den totale kostnaden på kr. 346 319 i løpet av fem år.

Først da vil det lønne seg å investere i bilen.