Home » Regnskap » A » Aktivasiden

Aktivasiden

Debet- eller venstre side i en balanse.

Nærmere forklart. Aktiva er venstre side av balansen og består av langsiktige eiendeler (eiendom, bygninger mv.), kortsitige eiendeler (eiendeler som kan omgjøres i penger innen ett år), varelager, kortsiktige fordringer og kontanter og bankinnskudd.

Aktivasiden er den siden av balansen som over tid kan omgjøres til rene penger gjennom salg av eiendeler og varelager, samt innkeving av kortsiktige fordringer ovenfor kunder.

Balansen - forenklet fremstilling