Home » Regnskap » A » Aktiv solidaritet

Aktiv solidaritet

Solidariteten er aktiv når det er flere kreditorer. Debitor kan da betale til hvem han vil av disse.

Nærmere forklart. Solidaransvar er hovedregelen i norsk rett der flere er ansvarlige for samme krav, og unntak fra dette vil kreve særlige holdepunkter, normalt lov eller avtale med kreditor. Solidaransvar er den sikreste ansvarsformen for kreditor, ettersom han vil være sikret oppgjør så lenge bare en av debitorene er betalingsdyktige, uavhengig av de andres økonomi. Motstykket til solidaransvar er pro rata-ansvar (delt ansvar), der debitorene bare svarer overfor kreditor med en forholdsmessig del av totalbeløpet.

Referanse: Wikipedia