Home » Regnskap » A » Aktiv finansiering

Aktiv finansiering

Å stille finansieringsmidler til disposisjon, i motsetning til passiv fianansiering.

Nærmere forklart. En bedrift kan finansiere prosjektene sine på flere måter;

Bruke egne oppsparte midler (fri egenkapital) Låne i bank eller annen finansinstitusjon Be eierne om å skyte inn ekstra kapital Aktiv finansiering vil da si at bedriften søker å utvide driften gjennom aktivt å benytte seg av mulighetene til å invitere både interne og eksterne partnere til å delta i driften. Interne partnere er eiere, ansatte og ledelse. Eksterne partnere kan være banker, leverandører eller andre investorselskaper.