Home » Regnskap » A » verdi

verdi

Aksjers regnskapsmessige

Aksjers regnskapsmessige verdi er det samme som aksjens matematiske verdi.

Nærmere forklart. For aksjer som ikke blir børsnotert, bruker skattemyndighetene å ta utgangspunkt i selskapenes egenkapital ved anslag over disse aksjers formuesverdi.

Egenkapitalen kan defineres som summen av de samlede fonds (eksklusive skattefonds , men inklusive siste års overskudd). Påregnede, ikke iliknede skatter er tatt med i egenkapitalen.

Formålet med beregningen er å få en så lik verdisetting av ikke børsnoterte aksjer og børsnoterte aksjer som er matematisk forsvarlig å oppnå.