Home » Regnskap » A » Akseptkreditt

Akseptkreditt

En form for kortsiktig fremmedkapital. Man trekker en veksel på en bank som denne aksepterer. Beløpet kan dermed, etter fradrag av renter, provisjon o.l. benyttes av vedkommende bedrift og må tilbakebetales ved forfall.

Nærmere forklart. Benyttes i stor grad det er en grenseoverskridende varehandel. Dette innebærer spesielt involvering av en bank i oppgjør av en utenlandsk varevirksomhet, som i noen tilfeller er knyttet til tildeling av kreditt, remortgage lånet beskrevet her.

Den grunnleggende form og også den viktigste typen av Remboursgeschäft er en såkalt Wechselrembours. Ved å akseptere banken i det importerende selskapet en utenlands selgerens billett. Importøren bør ha lov til å få sin kreditt godkjent av banken sin før slutten av denne importvirksomheten, spesielt hvis forretningspartneren, eksportøren, krever en påminnelse som er bekreftet av banken. Banken aksepterer i dette tilfellet regningen fra den aktuelle selgeren mot overføringen av de beskrevne dokumentene. På lang sikt, som ville passere med forsendelse av dokumenter og utkast samt retur av baren akseptert av banken, overfører overordnet dokumenter, utkast og sekundære og førsteklasses kopier til sin bank i utlandet; Prima sammen med dokumenter fra importørens finansinstitusjon og sender dem til godkjenning. Prima og også sekundær er avgjort samtidig som begge er merket med påminnelsesnoten de er basert på. På forfallstidspunktet vil innløsningen da bli utført av den tilknyttede banken. Debet fra bankkunden for mottak av mottak er gjort på en spesiell bankkonto, verdien er en dag før forfall.

Referanse: iSearch.de