Home » Regnskap » A » Akkumulerte avskrivninger

Akkumulerte avskrivninger

Summen av avskrivninger fra et tidspunkt for anskaffelse av avskrivningsobjektet til tidspunkt for regnskapsavslutning. Dette er det samme som tidligere avskrivninger.

Nærmere forklart. Bedriften kjøper en bil som de skal benytte i forretningsøyemed. Bilen koster 250 000 i innkjøp og skal avskrives over fem år.

År O 250 000 År 1 200 000 (250 000 – 20 %) År 2 160 000 (200 000 – 20 %) År 3 128 000 (160 000 – 20 %) År 4 102 400 (128 000 – 20 %) År 5 81 920 (102 400 – 20 % Akkumulert avskriving = 250 000 – 81 920 = 168 080

Man kan akkumulere avskrivninger hver måned, hvert kvartal eller hvert år, for slik å kunne gi et bilde av elde som er beregnet på bedriftens driftsmidler.