Home » Regnskap » A » Akkreditiv

Akkreditiv

Anvisning som man gir til en bank om at denne eller en annen bank skal utbetale til seg eller en beguntiget et beløp i sin helhet eller i delbeløp. Akkreditiv kan være kontantakkreditiv eller dokumentakkreditiv.

Ved kontantakkreditiv skjer betalingen uten samtidig levering av dokumenter. Ved dokumentakkreditiv skjer betalingen mot samtidig levering av dokumenter, f.eks faktura, konnossement.

Nærmere forklaring. Ved inngåelse av en låneavtale med banken, signerer man et akkreditiv som gir banken rett til å belaste kontoen din for avdrag og renter regelmessig så lenge lånet løper.

Enhver registrering av utbetaling på konto, enten det forfaller øyeblikkelig eller legges på vent til en senere dato (eks. strømregning, husleie, forsikring mv.) er å anse som et akkreditiv.