Home » Regnskap » A » Akkreditere

Akkreditere

Åpne kreditt for noen, f.eks i bank. Gi noen fullmakt.

Nærmere forklart. Akkreditering er en godkjenning av en fullmakt. Fullmakten godkjenner en rettighet for en person eller en institusjon. Fullmakten kan godkjenne en rett til å være på et spesielt sted, å ha en spesiell stilling eller å kontrollere og tildele en annen rettighet. Akkreditering kan også være en fullmakt til å få penger utbetalt hos tredjemann.

Referanse: Wikipedia