Home » Regnskap » A » Akkordkommisær

Akkordkommisær

Leder for et akkordstyre.

Nærmere forklart. GL-Prosjekt har bedt om offentlig akkord.

(Jan O. Walsøe) GL Prosjekt A/S Krosby i Askim har bedt om offentlig akord, og som akkordkommisær er oppnevnt høyesterettsadvokat Thv. Grindstad i Sarpsborg. Det har i en tid vært kjent at GL Prosjekt A/S har vært inne i en vanskelig periode, og det kommer neppe som noen overraskelse på noen at bedriften nå har bedt om offentlig akkord.

Akkordkommisær Grinstad sier til Øvre Smaalene at i føgen en oversikt man nå har, så er den samlede gjelden til bedriften på 12 mill. kroner. Av dette er 8 millioner kroner prioriterte fordringer og pantegjeld. Mens de resterende er 4 millioner i uprioriterte fordringer.

Når bedriften nå ber om offentlig akkord er det uprioriterte kreditorer som skal inn i forhandlingene. En offentlig akkord betyr at akkordstyret får i oppdrag av skifteretten å forhandle med disse kreditorerne om nedkortning av deres gjeld.

Høyesterettsadvokat Grindstad sier at det laveste tilbudet man kan komme med etter loven er på 25% av kravvekt.

Referanse: Askim museum