Home » Regnskap » A » Administrerte priser

Administrerte priser

Priser som ikke umiddelbart er bestemt av markedsforholdene.

Nærmere forklart. Prisen på for eksempel alkohol er ikke umiddelbart bestemt av markedsforholdene, men politisk bestemt av Stortinget. Det samme gjelder til dels drivstoff som bensin eller diesel, hvor statlige avgifter utgjør brorparten av pumpeprisen.

Videre er prisen på arbeidskraft (arbeidsgiveravgiften) differensiert gjennom landet, hvor det er dyrest å ansette en person fra sentrale østlandet og billigst og ansette en person bosatt i Finnmark.