Home » Regnskap » A » Administrasjonskostnader

Administrasjonskostnader

Kostnader som vedrører ledelse av et foretak.

Nærmere forklart. Ansatte skal ha lønn, forsikringer, ferie, sykepenger og ikke minst avsetning til egen pensjon. I tillegg trenger bedriften noen som kan følge opp at kunder får de produktene de bestiller, at de betaler for disse produktene.

Videre skal både banken og eiere som har lånt bedriften penger ha et fungerende regnskap som kan si om bedriften tjener eller taper penger.

Hovedregelen vil derfor være at alle kostnader som ikke er direkte knyttet til produksjon av varen og tjenesten er administrasjonskostnader.

Ofte kan det være vanskelig å skille konsevent mellom produksjons- og administrasjonskostnader, så derfor angis ofte den siste som en prosentvis andel av produksjonskostnadene.

En flyvning fra A til B er en ren produksjonskostnad, men hvem bestiller maten, flybensin, selger billetter og betaler lønn til crewet ombord i flyet? Det er som oftest administrativt personell på bakken som gjør.